Donacije logo

Obezbedimo maske za učenike i dezinfekciona sredstva za škole kojima je to najpotrebnije


komentara

U akciji polazimo od činjenice da postoji široka saglasnost da je u školskoj 2020/21.godini prvi prioritet da se obezbedi zaštita zdravlja učenika, nastavnika i svih zaposlenih u školama, i da se u meri u kojoj je to moguće, obezbedi kvalitetno obrazovanje.

Od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao važna epidemiološka mera, propisana je obaveza nošenja maski za sve učenike, nastavnike i zaposlene,tokom boravka u školi. Ministarstvo je predvidelo da maske za decu nabavljaju roditelji.

Nažalost, za socijalno ugrožene porodice ova obaveza predstavlja veliko opterećenje, a neke od porodica neće biti u mogućnosti da za svoju decu kontinuirano obezbeđuju maske.

Druga važna činjenica je da se od škola zahteva pojačana briga o higijeni školskih objekata, što će značajno uticati na povećanje troškova za nabavku sredstava za dezinfekciju.

Materijalni troškovi škola obezbeđuju se iz budžeta lokalnih samouprava i već sada je jasno da siromašne opštine neće biti u mogućnosti da obezbede sve što  školama neophodno u izmenjenim okolnostima. Zato nam je drugi fokus kampanje nabavka dovoljno dezinfekcionih sredstava za škole u najsiromašnijih mestima.

Sa namerom da pomognemo da što veći broj učenika teškog materijalnog stanja dobije višekratne maske koje će im omogućiti nesmetani bezbedan boravak u školama i da sve naše škole imaju dovoljno sredstava za održavanje higijene - mi, aktivisti/kinje i stručnjaci/kinje okupljeni oko organizacije „Društvo za održivu budućnost - Koraci“ odlučili smo da pokrenemo crowdfunding kampanju.

Cilj nam je da tokom akcije pomognemo ukupno 60.000 učenika i 100 škola na teritoriji cele Srbije.

U prvoj fazi kampanje pomoćićemo 6.000 učenika i 10 škola, tako što ćemo obezbediti višekratne dečije maske i sredstva za dezinfekciju.

Informacije o aktuelnim potrebama prikupili smo zahvaljujući saradnji stručnjaka Društva za održivu budućnost - Koraci sa sindikatima zaposlenih u prosveti (na osnovu informacija koje oni dobijaju direktno sa terena, iz škola) kao i na osnovu zvaničnih podataka o socijalnom stanju učenika i škola u siromašnim opštinama (posebno devastiranim).

Na osnovu urgentnosti, prikupljenih sredstava i informacija sa terena i iz samih škola, donosićemo informacije koje će škole dobijati pomoć, a svaka odluka će biti objavljena na stranici kampanje.

Distribuciju prikupljene pomoći obavićemo direkno, u saradnji sa školama.

Utrošak sredstava biće transparentno i jasno prikazan na svakoj od stranica kampanje kao i komuniciran sa javnošću.

Pozivamo vas da se uključite i podržite đake i škole i tako omogućite da se nastava u ovoj školskoj godini odvija u uslovima pune zdravstvene bezbednosti.

BUDŽET:

Višekratne maske: 6.000 komada x 120 RSD = 720.000 RSD

Pinosteril (1 litar): 1.300 litara x 260 RSD = 338.000 RSD

Alkohol (1 litar): 1.000 litara x 200 RSD = 200.000 RSD

UKUPNO: 1.258.000 RSD

Kampanju možete podržati na više načina:

- Online donacijom preko platforme
- Uplatom na žiro račun organizacije: dinarski: 160-600000076841994, devizni: 160-600000076906014,svrha uplate: Obezbedimo maske i dezinfekciona sredstva za učenike i škole, šifra plaćanja: 187
- Donacijom u robi bilo koje od stavki. U tom slučaju, pisati direktno na e-mail adresu - koraci.info@gmail.com
- Podelite link kampanje na društvenim mrežama i sa vašim prijateljima.

Hvala vam na podršci!

Veliku podršku našoj akciji dao je i Marko Somborac, koji je kreirao naslovnu ilustraciju, kao i bojanku čiji primer možete da vidite ispod, a koji će uz maske, besplatno dobijati svi učenici nižih razreda.

Obezbedimo maske za učenike i dezinfekciona sredstva za škole kojima je to najpotrebnije


komentara

75.800,00 RSD

prikupljeno od 11 donatora za 21 dana

6%

Do cilja je potrebno prikupiti još 1.182.200 RSD

 još
24
dana
doniraj 03.09.2020 - 19.10.2020 (45 dana)

U akciji polazimo od činjenice da postoji široka saglasnost da […]

Opis projekta

U akciji polazimo od činjenice da postoji široka saglasnost da je u školskoj 2020/21.godini prvi prioritet da se obezbedi zaštita zdravlja učenika, nastavnika i svih zaposlenih u školama, i da se u meri u kojoj je to moguće, obezbedi kvalitetno obrazovanje. Od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao važna epidemiološka mera, propisana je obaveza nošenja maski za sve učenike, nastavnike i zaposlene,tokom boravka u školi. Ministarstvo je predvidelo da maske za decu nabavljaju roditelji. Nažalost, za socijalno ugrožene porodice ova obaveza predstavlja veliko opterećenje, a neke od porodica neće biti u mogućnosti da za svoju decu kontinuirano obezbeđuju maske. Druga važna činjenica je da se od škola zahteva pojačana briga o higijeni školskih objekata, što će značajno uticati na povećanje troškova za nabavku sredstava za dezinfekciju. Materijalni troškovi škola obezbeđuju se iz budžeta lokalnih samouprava i već sada je jasno da siromašne opštine neće biti u mogućnosti da obezbede sve što  školama neophodno u izmenjenim okolnostima. Zato nam je drugi fokus kampanje nabavka dovoljno dezinfekcionih sredstava za škole u najsiromašnijih mestima. Sa namerom da pomognemo da što veći broj učenika teškog materijalnog stanja dobije višekratne maske koje će im omogućiti nesmetani bezbedan boravak u školama i da sve naše škole imaju dovoljno sredstava za održavanje higijene - mi, aktivisti/kinje i stručnjaci/kinje okupljeni oko organizacije „Društvo za održivu budućnost - Koraci“ odlučili smo da pokrenemo crowdfunding kampanju. Cilj nam je da tokom akcije pomognemo ukupno 60.000 učenika i 100 škola na teritoriji cele Srbije. U prvoj fazi kampanje pomoćićemo 6.000 učenika i 10 škola, tako što ćemo obezbediti višekratne dečije maske i sredstva za dezinfekciju. Informacije o aktuelnim potrebama prikupili smo zahvaljujući saradnji stručnjaka Društva za održivu budućnost - Koraci sa sindikatima zaposlenih u prosveti (na osnovu informacija koje oni dobijaju direktno sa terena, iz škola) kao i na osnovu zvaničnih podataka o socijalnom stanju učenika i škola u siromašnim opštinama (posebno devastiranim). Na osnovu urgentnosti, prikupljenih sredstava i informacija sa terena i iz samih škola, donosićemo informacije koje će škole dobijati pomoć, a svaka odluka će biti objavljena na stranici kampanje. Distribuciju prikupljene pomoći obavićemo direkno, u saradnji sa školama. Utrošak sredstava biće transparentno i jasno prikazan na svakoj od stranica kampanje kao i komuniciran sa javnošću. Pozivamo vas da se uključite i podržite đake i škole i tako omogućite da se nastava u ovoj školskoj godini odvija u uslovima pune zdravstvene bezbednosti. BUDŽET: Višekratne maske: 6.000 komada x 120 RSD = 720.000 RSD Pinosteril (1 litar): 1.300 litara x 260 RSD = 338.000 RSD Alkohol (1 litar): 1.000 litara x 200 RSD = 200.000 RSD UKUPNO: 1.258.000 RSD Kampanju možete podržati na više načina: - Online donacijom preko platforme - Uplatom na žiro račun organizacije: dinarski: 160-600000076841994, devizni: 160-600000076906014,svrha uplate: Obezbedimo maske i dezinfekciona sredstva za učenike i škole, šifra plaćanja: 187 - Donacijom u robi bilo koje od stavki. U tom slučaju, pisati direktno na e-mail adresu - koraci.info@gmail.com - Podelite link kampanje na društvenim mrežama i sa vašim prijateljima. Hvala vam na podršci! Veliku podršku našoj akciji dao je i Marko Somborac, koji je kreirao naslovnu ilustraciju, kao i bojanku čiji primer možete da vidite ispod, a koji će uz maske, besplatno dobijati svi učenici nižih razreda.

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Društvo za održivu budućnost - Koraci Kontakt:  koraci.info@gmail.com

Društvo za održivu budućnost - Koraci je je novo udruženje građana, osnovano u avgustu 2020. godine. Dugoročno, Društvo ima za cilj da stvori održivu budućnost na polju društvenog, ekonomskom, kulturnog razvoja, sa posebnim osvrtom na zdravstvo, ekologiju, obazovanje, socijalnu politiku i promovisanje demokratskih vrednosti. Osnivači Društva Koraci su: prof. dr Zoran Radovanović, prof. dr Smiljka Tomanović, prof. dr Jelena Simić, prof. dr Svetlana Stanarević, dr Dragoslav Popović, Aida Ćorović, Dijana Milošević, Marija Srdić, Zorana Šuvaković, Jelka Jovanović, Teodora Skrobonja i Marko Oljača. Prve akivnosti udruženja usmerene su na izazove i probleme koje je epidemija virusa SARS-CoV-2 proizvela u našem društvu. U okviru udruženja formiran je Građanski Savet za vanredne i krizne situacije, sačinjen od stručnjaka iz različitih oblasti sa zadatkom da građanima i institucijama ponudi predloge za rešavanje problema koje je epidemija prouzrokovala ili produbila u različitim sferama života.

Anonimno1.000,00 RSD

Donacije građana na događaju - Somborac vas crta u Požegi 15.000,00 RSD

Savo Vidovic1.000,00 RSD

Donacije građana na humanitarnoj akciji Somborac vas crta u Novom Sadu 22.000,00 RSD

Vladimir Viskovic2.000,00 RSD

Marija Srdic1.000,00 RSD

AIM d.o.o. 5.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno800,00 RSD

Donacije građana na događaju - Somborac vas crta u akciji Podrži đake, podrži škole! 26.000,00 RSD